giao diện (GUI)

GUI là giao diện của phần mềm. Người dùng tương tác, điều khiển phần mềm thông qua giao diện này. Các GUI thông dụng:

Ỷ Thiên (Intella), Toàn Phong (Cyclone), Tượng Kỳ Danh Thủ (XQMS), Binh Hà (Binghe), Bằng Phi (Pengfei), Cá mập (Sharkchess), CCBridge, ...

GUI BINH HÀ 54