GUI PENGFEI 2021

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

GIAO DIỆN PENGFEI 2021

Phiên bản xác thực khoá bản quyền qua mạng (key online) cho phép thay đổi máy trong vòng 3 năm.

Hiển thị 3 loại ngôn ngữ Việt - Trung - Anh

Tích hợp sẵn trường luyện tập: hơn hàng ngàn bài học

A - Sát pháp cơ bản

B - 100 Tàn cục thật dụng

C - Sát cục cơ bản định thức

D - 300 Trung cục diệu thủ

E - Binh pháp toàn cục

F - Giang hồ bài cục

Giá sản phẩm: 1.700.000 VNĐ

HẠN DÙNG VĨNH VIỄN - HẠN CẬP NHẬT MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN - BẢO HÀNH THAY ĐỔI CẤU HÌNH MÁY TRONG 3 NĂM - CHO PHÉP THAY ĐỔI SANG MÁY KHÁC HIỆU LỰC CÁCH NHAU 24H

KHUYẾN MÃI: ENGINE FREECHESS - AVX2 128U

Lưu ý:

Phần mềm chỉ sử dụng được trên windows 64 bit