GUI BINH HÀ

GUI BINH HÀ 54

Kết nối book đám mây. Auto CXQ với trình duyệt Maxthon 5

Có chức năng sử dụng book bản quyền bảo mật theo khoá key.

Quản lý nhiều engine, tạo giải đấu tự động cho các engine thi đấu.

Menu ngôn ngữ tiếng Anh dễ sử dụng.

Đây là giao diện được tặng kèm khi quý khách hàng mua book bản quyền hoặc engine bản quyền.