ĐỘNG CƠ (ENGINE)

Engine là động cơ, là bộ não tính toán của phần mềm. Engine được lập trình theo nhiều thuật toán khác nhau nhằm tạo nên lối đánh đặc trưng của từng hãng phần mềm.